Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inspektor – Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 16.06.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor - Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 23/2023 (z terminem składania ofert do 07.06.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 23/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-05-26 14:46:25

Data modyfikacji: 2023-06-16 15:45:31

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-05-26 14:46:26
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-05-26 14:49:06
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-06-16 15:40:36
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-06-16 15:45:32
Podgląd