Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Finansowo - Księgowy


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-07-21 14:59:07


Referent – Wydział Finansowo - Księgowy


Rzeszów, dn. 20.07.2021 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Finansowo-Księgowy
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 10/2021 z terminem składania ofert do dnia 15.06.2021 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Aneta Obacz Rzeszów
 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso