Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Referent – Wydział Finansowo - Księgowy


Rzeszów dn. 29.07.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

ReferentWydział Finansowo-Księgowy
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru (ogłoszenie Nr 10/2021 z terminem składania ofert do dnia 15.06.2021 r.) na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Aneta Obacz zam. Rzeszów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Obacz spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-01 15:45:21

Data modyfikacji: 2021-07-30 14:16:11

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-06-01 15:45:22
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-07-21 14:59:07
Podgląd