Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2024-03-15 13:22:12


Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 15.03.2024 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się nw. kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 6/2024 z terminem składania ofert do dnia 12.03.2024 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Paulina Skarbowska Krasne