Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 27.03.2024 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 6/2024 (z terminem składania ofert do 12.03.2024 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Paulina Skarbowska zam. Krasne

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Skarbowska spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-02-27 15:04:45

Data modyfikacji: 2024-03-28 13:04:23

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2024-02-27 15:04:46
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2024-03-15 13:22:12
Podgląd