Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-08-01 14:29:42


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 01.08.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych – ogłoszenie o naborze nr 24/2023 z terminem składania ofert do dnia 12.07.2023 r.