Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 01.08.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego– Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr 24/2023 (z terminem składania ofert do 12.07.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze Nr 24/2023.

Nabór Nr 24/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-06-29 12:07:48

Data modyfikacji: 2023-08-01 14:33:31

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-06-29 12:07:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-08-01 14:29:42
Podgląd