Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 22.04.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 13/2022 (z terminem składania ofert do 11.04.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 13/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-03-30 14:37:18

Data modyfikacji: 2022-04-22 15:27:33

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-03-30 14:37:19
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-04-22 15:21:34
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-04-22 15:27:34
Podgląd