Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-22 15:27:34


Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 22.04.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 13/2022 (z terminem składania ofert do 11.04.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 12/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso