Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Ochrony Środowiska


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 23.12.2021 r.

 

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Wydział Ochrony Środowiska

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 21/2021 (z terminem składania ofert do 23.11.2021r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Małgorzata Tkacz-Rybska zam. Rzeszów
imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani  Małgorzata Tkacz-Rybska spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista – Wydział Ochrony Środowiska.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-11-10 14:41:38

Data modyfikacji: 2022-01-04 13:53:02

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-11-10 14:41:39
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-12-15 16:20:35
Podgląd