Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Ochrony Środowiska


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-12-15 16:20:35


Specjalista – Wydział Ochrony Środowiska


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 10.12.2021 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Specjalista – Wydział Kadr i Płac 
Specjalista – Wydział Ochrony Środowiska

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 21/2021 z terminem składania ofert do dnia  23.11.2021 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Elżbieta Kostecka Rzeszów
2. Ewa Justyna Dranka Krzątka
3. Małgorzata Tkacz-Rybska Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso