Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Stanowisko ds. Technologii


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 19.09.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Stanowisko ds. Technologii
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 27/2023 (z terminem składania ofert do 01.09.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

Nabór Nr 27/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-08-18 14:30:21

Data modyfikacji: 2023-09-19 12:49:33

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-08-18 14:30:22
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-08-18 14:44:40
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-09-19 12:47:39
Podgląd