Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 14.03.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr 10/2023 (z terminem składania ofert do 20.02.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich wpłynęły dwie oferty, które nie spełniały wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

Nabór Nr 10/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-02-08 14:17:40

Data modyfikacji: 2023-03-14 11:11:08

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-02-08 14:17:40
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-02-08 14:23:46
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-03-02 14:52:56
Podgląd