Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-03-02 14:52:56


Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 02.03.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy Referent – Wydział Inżynierii Ruchu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na w/w stanowisko wpłynęły dwie oferty, które nie spełniały wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze Nr 10/2023 z terminem składania ofert do dnia 20.02.2023 r.