Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Referent – Wydział Zamówień Publicznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 18.10.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Zamówień Publicznych
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 56/2022  na stanowiska pracy (z terminem składania ofert do 10.10.2022 r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Barbara Wróbel zam. Lutoryż

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Barbara Wróbel spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Referenta – Wydział Zamówień Publicznych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-09-27 12:27:19

Data modyfikacji: 2022-10-18 15:39:17

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-09-27 12:27:20
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-10-12 10:05:56
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-10-12 10:08:22
Podgląd