Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 28.07.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 37/2022 (z terminem składania ofert do 14.07.2022 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pan Piotr Malec  zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Pan Piotr Malec  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Krzysztof Siwek


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-06-28 13:29:20

Data modyfikacji: 2022-07-29 15:05:59

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-06-28 13:29:21
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-07-19 14:35:47
Podgląd