Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-07-19 14:35:47


Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 19.07.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

 Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 37/2022 z terminem składania ofert do dnia  14.07.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Katarzyna Kurcoń Rzeszów
2. Piotr Malec Rzeszów
3. Barbara Wróbel Lutoryż

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso