Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu


INFORMACJA  O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 20.05.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 22/2022 (z terminem składania ofert do 13.05.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 22/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Edyta Łozińska-Zubel


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-05-02 12:51:35

Data modyfikacji: 2022-05-20 14:28:02

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-05-02 12:51:35
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-05-20 10:15:15
Podgląd