Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-05-20 10:15:15


Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 19.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a , 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 22/2022 z terminem składania ofert do dnia 13.05.2022 r.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Edyta Łozińska-Zubel