Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2022-05-12 12:37:05


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

"Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk"

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7e3b9a3c-6c48-4263-9c55-b72b192cf248


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego