Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 - rozwiązania projektowe

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” opracowano dokumentacje projektową dla dwóch Etapów zadania tj.:

  • Etapu I – polegającego na rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami, 
  • Etapu II – polegającego na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 993 i 992, z uwzględnieniem budowy dodatkowego wylotu dla połączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej 993. 

Rozwiązania projektowe w zakresie ww. dwóch etapów zaprojektowano tak by mogły samodzielnie funkcjonować tj. każdy z nich winien stanowić odrębną całość techniczno-użytkową, a w razie konieczności mogły być realizowane oddzielnie.

Poniżej zamieszczono plany sytuacyjne dla obu etapów zadania, będące składową opracowanej dokumentacji projektowej. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zastrzega, iż rozwiązania projektowe mogą ulec korektom i uszczegółowieniom.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/nyDMHX8kvhh2Xhn


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 23-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.55

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwc... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego