Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Przebudowa DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk

16 kwietnia 2021 w Średniej Wsi symbolicznie zostały wbite łopaty na inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk. Uzyskana deczyja ZRID pozwoliła na przystąpienie do zasadniczego zakresu robót - rozbudowy odcinków drogi i budowy 12 mostów. Długość całego odcinka drogi objętego projektem to 11,0 km.

Całkowita wartość projektu wynosi  prawie 69 mln złotych, a dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 niemal 58,5 mln złotych.

Łopaty wbijali:  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marta Jakowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina, Adam Snarski – Burmistrz Leska, Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie oraz przedstawiciel Wykonawcy Andrzej Zygar – Prezes zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.w Krośnie - lidera Konsorcjum, w skład którego wchodzą też partnerzy: Pzedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Sanoka oraz REMOST Sp. z o.o. z Dębicy

Dziś wbijemy symboliczną łopatę na drodze w Bieszczadach, dając tym sygnał, że rusza duży front inwestycyjny. Myślę, że tutejszy teren jest trudny, gdyż jest zabudowany, górski, z potokami oraz różnymi przeszkodami i problemami, które od lat nie były uwzględniane w perspektywach napraw, a które są konieczne - mówił marszałek Władysław Ortyl.

To jest jedna z wielu inwestycji prowadzonych przez województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem poprawiamy warunki ruchu na bieszczadzkich drogach, gdyż to region cenny turystycznie, bardzo rozpoznawalny. Marka "Bieszczady", to jeden z klejnotów Podkarpacia. Przystępujemy do generalnej przebudowy przeszło 11 km drogi, a co ważniejsze 12 mostów. Poprawiona będzie nawierzchnia dróg, w związku z czym zwiększamy komfort podróżowania nie tylko mieszkańców tych rejonów, ale także coraz liczniej odwiedzających te regiony turystów - mówił Piotr Miąso, dyrektor naczelny PZDW w Rzeszowie

Projekt został podzielony na dwa zadania:

1. Budowa ronda w m. Polańczyk na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 894 z drogami gminnymi ul. Wiejską i ul. Zdrojową – inwestycja została zrealizowana w czerwcu 2018 roku.

2. Przebudowa/rozbudowa DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk

Wartość umowy z Wykonawcą na realizowane obecnie zadnie 2 wynosi 65 240 553,00 zł.  Liderem wykonywanych robót jest firma Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, a partnerem Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku.

Pierwsi podróżujący pojadą przebudowaną drogą już pod koniec października br.

Zakres inwestycji obejmuje mi.in:

  • wykonanie przebudowy / rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej do klasy Z / G;

  • przebudowę / budowę obiektów inżynierskich – mostów i przepustów na potokach górskich w celu dostosowania ich do klasy obciążenia wg PN-85/S-10030: A (ciężar pojazdów dopuszczonych do ruchu po obiektach – 50 ton) wraz z budową obiektów objazdowych;

  • rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 893 i 894  w m. Hoczew;

  • budowę skrzyżowania typu rondo w miejscu obecnego skrzyżowania zwykłego DW 894 z DW 895 w Myczkowie;

  • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii wraz z wykonaniem odcinków dowiązania tych dróg w obrębie tychże skrzyżowań;

  • wykonanie nasypów i wykopów wraz z umocnieniem skarp;

  • budowę/przebudowę/rozbudowę chodników, zatok autobusowych, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, przepustów, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej.

„Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk” stanowi II etap inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk.  Na początku III kwartału br planowane jest uzyskanie decyzji ZRID dotyczącej etapu I inwestycji tj. „Przebudowa/rozbudowa DW  895 na odcinku Solina – Myczków”, którego Wykonawcą jest firma BUDIMEX S.A. Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 895 wynosi 6,13 km. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec paździerika 2022 r.

 

                                                                                                                                                                                   Tekst: PZDW, UMWP, Foto. UMWP


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego