Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Podpisanie umowy na opracowanie projektu mostu przez rzekę San w Stalowej Woli i Brandwicy

W dniu 12 października br. została podpisana umowa na opracowanie projektu mostu przez rzekę San w Stalowej Woli i Brandwicy wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej  nr 855.

Podpisy pod umową złożyli Piotr Miąso dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w imieniu samorządu województwa pełni rolę inwestora oraz Przemysław Patruś członek zarządu firmy TRASAL Sp. z o.o., która będzie wykonywała projekt. Ponadto w uroczystym podpisaniu dokumentów uczestniczyli Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Piotr Pilch - wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel - dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wolewódzkim, Janusz Zarzeczny - starosta Stalowowolski, Lucjusz Nadbereżny - prezydent miasta Stalowej Woli oraz Łukasz Bajgierowicz - wójt Gminy Pysznica.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe) wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień niezbędnych do wykonania robót budowlanych w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Dla zadania Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Program przewiduje pokrycie 80% kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Pozostałe 20% zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie polega na budowie mostu przez rzekę San wraz z dojazdami stanowiącymi część nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Zaklików – Stalowa Wola. Zadanie będzie zlokalizowane w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, na terenie miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica, Rzeczyca Długa. Początek nowego odcinka drogi umiejscowiono na istniejącym skrzyżowaniu ulicy Chopina z Trasą Podskarpową w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w m. Stalowa Wola. Następnie droga przebiegać będzie po istniejącym terenie oraz w nasypie, aż do obwałowań rzeki San, gdzie zacznie się most. Długość dojazdu do mostu od strony Stalowej Woli wynosić będzie ok. 300 m. Most przebiegać będzie nad terenami zalewowymi, rzeką San oraz drogą powiatową nr 2735R i zakończy się za obwałowaniem rzeki San w m. Brandwica. Dalej droga poprowadzona zostanie w jednym z dwóch wariantów (wybór wariantu do dalszej realizacji zostanie dokonany na podstawie opracowanego projektu koncepcyjnego), tj.:

- przez teren m. Brandwica, w nasypie oraz na poziomie istniejącego terenu i zakończy się budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Rzeczyca Długa w Gminie Radomyśl nad Sanem. Długość dojazdu do mostu od strony Zaklikowa wynosić będzie ok. 2500 m. Długość obiektu mostowego wynosić będzie ok. 1800 m, w tym ok. 180 m przęsła nurtowego. Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem wynosić będzie ok. 4,7 km;

-przez teren m. Brandwica, po trasie istniejącego obwałowania rzeki San i zakończy się skrzyżowaniem z istniejącą drogą wojewódzką nr 855 w m. Brandwica. Długość dojazdu do mostu od strony Zaklikowa wynosić będzie ok. 1500 m. Długość obiektu mostowego wynosić będzie ok. 2000 m, w tym ok. 180 m przęsła nurtowego. Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem wynosić będzie ok. 3,8 km.

Oprócz prac związanych z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 projektem objęte zostaną także prace polegające na przebudowie/budowie innych dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Termin wykonania zadania planowany jest na  30 czerwca 2022r.

                                                                                                                                                                                                                                                              Tekst i foto: PZDW


Zobacz również poprzednie aktualności

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego