Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

970 milionów złotych z RPO 2014-2020

2 kwietnia 2024 roku w Niżatycach koło Kańczugi odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji „Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do miasta Kańczuga – etap II”. Zadanie było ostatnim realizowanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W sumie zrealizowanych zostało 29 zadań na drogach wojewódzkich, o długości około 142 km i łącznej wartości prawie 970 milionów złotych.

W ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do miasta Kańczuga – etap II” do ruchu został oddany odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 o długości około 6,62 km na trasie Urzejowice – Kańczuga. Wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A., która zrealizowała kontrakt o wartości ponad 55 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ponad 38 milionów złotych.
Zakres inwestycji obejmował między innymi:
− wykonanie konstrukcji nawierzchni,
− przebudowę przepustów i mostów,
− przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
− przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
− budowę zatok autobusowych,
− budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
− budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego,
− wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W wydarzeniu brali udział: wicemarszałkowie Piotr Pilch oraz Anna Huk, wicewojewoda Paweł Bartoszek, starosta Bogusław Urban, burmistrz Andrzej Żygadło, wójtowie Grażyna Pieniążek i Daniel Krawiec, ksiądz prałat Wojciech Pac, przedstawiciele Eurovia Polska S.A. dyrektor Marek Kaczmarzyk z kierownikiem budowy Piotrem Żydkiem oraz dyrektor Piotr Miąso wraz z załogą.

Mapa prezentuje zadania zrealizowane z dofinansowaniem unijnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 wraz z dwoma zadaniami na drodze wojewódzkiej nr 881.

Zdjęcia: Grzegorz Balicki PZDW


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego