Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 988 z dnia 03.02.2020


Opublikowano: 03-02-2020r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.2068 ze zm.) informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+220 – 25+950 w m. Wiśniowa”. 

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego