Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 988 z 21.11.2018 r.


Opublikowano: 21-11-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 18+061 – 18+288 str. prawa w m. Dobrzechów”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejon Dróg Wojewódzkich
w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego