Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 988 m. Cieszyna z dnia 27.09.2018


Opublikowano: 27-09-2018r.

 Zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach  publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.) Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle informuje  o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce polegająca  budowie chodnika w km 26+775,64 ÷ 27+735 strona prawa w m. Cieszyna”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Frysztak-Warzyce w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego