Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 867 z 28.12.2018


Opublikowano: 28-12-2018r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce-Lubaczów-Hrebenne w km 29+800 do 29+966 polegająca na budowie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Stare Oleszyce”.   

           Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce-Lubaczów-Hrebenne w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce KOMUNIKATY – kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego