Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie - kanał technologiczny DW 993 z 23.07.2019 r.


Opublikowano: 23-07-2019r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach  publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) informuje  o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 polegająca na  budowie chodnika  dla pieszych  w km 28+433 do 28+605 i od km 28+847 do km 28+967 strona prawa m. Mytarz i Nowy Żmigród ”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla  w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego