Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Kanał technologiczny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Cisna


Opublikowano: 18-09-2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych, zgodnie
z art.. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,
z 2018 r z późniejszymi zmianami) informuje, o zamiarze realizacji następujących inwestycji;

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród  - Cisna, polecająca na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki.

  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna, polecająca na budowie chodnika na odcinku od km 12+480 do km 12+880 w m. Nowosiółki.

  3. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna, polecająca na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 strona lewa w m.  Baligród.

  4. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna, polecająca na budowie chodnika na odcinku od km 20+610 do km 21+400 strona lewa i od km 20+610 do km 21+450 strona prawa w m. Baligród.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym dróg wojewódzkich w zakresie powyższych zadań mogą składać pisemnie wnioski na adres; Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego