Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Generalny Pomiar Ruchu 2020


Generalne Pomiary Ruchu stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym.
Pozyskiwane na ich podstawie dane są niezwykle istotne w kontekście realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej. Ich wyniki wykorzystywane są również do przeprowadzania analiz środowiskowych czy ekonomicznych.
Wyniki pomiarów ruchu są wykorzystywane przez administracje drogowe między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków, czy opracowywania projektów organizacji ruchu. Na ich podstawie określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu.
Dane uzyskane z GPR są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji związanych z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.


Generalny Pomiar Ruchu (GPR) 2020/2021, który stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce został przeprowadzony na istniejącej sieci dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej, z wyłączeniem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu.
Generalny Pomiar Ruchu 2020/21 na sieci dróg wojewódzkich został przeprowadzony według metody zapewniającej porównywalność wyników z drogami krajowymi. Pomiary przeprowadzono na sieci drogowej o długości 27 678 km, podzielonej na 3111 odcinków pomiarowych. Szczegółowe informacje o zasadach i sposobie jego przeprowadzenia zawierają zaakceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury "Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich".


Dokumentacja z wykonanego pomiaru ruchu znajduje się w załącznikach poniżej:

  1. Synteza wyników GPR 2020/21 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich
  2. Wykaz odcinków pomiarowych GPR 2020/21 dla dróg wojewódzkich
  3. Średni Dobowy Ruch Roczny w GPR 2020/21 dla dróg wojewódzkich
  4. Mapa przedstawiająca Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów silnikowych na drogach krajowych i wojewódzkich w GPR 2020/21