Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji


Wersja: 6

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-05-31 15:29:33


Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji


Rzeszów, dn. 28.05.2021 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta - ogłoszenie o naborze Nr 6/2021 (z terminem składania ofert do dnia 21.05.2021 r.).

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso