Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu


Wersja: 5

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-07-07 09:07:26


Starszy referent - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu


Rzeszów, dn. 06.07.2021 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 9/2021 z terminem składania ofert do dnia 11.06.2021 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Sandra Czarniecka Tuczempy
 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso