Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Kadr i Płac


Wersja: 5

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-02-24 08:37:27


Specjalista – Wydział Kadr i Płac


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 24.02.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Kadr i Płac
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 7/2023 (z terminem składania ofert do 17.02.2023 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Agnieszka Bącal zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Bącal spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso