Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Dróg


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-22 15:33:15


Starszy referent – Wydział Dróg


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 22.04.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Dróg

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 14/2022 (z terminem składania ofert do 15.04.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 15/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso