Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Radca prawny


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-03-18 15:17:56


Radca prawny


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 16.03.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Radca prawny

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


 

Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 9/2022 z terminem składania ofert do dnia  28.02.2022 r.

 

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Wojciech Migut  Rudna Wielka
1. Marcin Rożek  Kolbuszowa

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso