Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-01-26 08:33:14


Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 25.01.2021 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 22/2021 z terminem składania ofert do dnia  27.12.2021 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Paweł Brogowski Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso