Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Kadr i Płac


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-09-17 15:10:57


Specjalista – Wydział Kadr i Płac


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 17.09.2021 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista –  Wydział Kadr i Płac
………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. Wstępna analiza złożonych dokumentów wykazała, że kandydaci nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

         DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso