Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Kadr i Płac


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-02-20 15:34:39


Specjalista – Wydział Kadr i Płac


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 20.02.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Kadr i Płac
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 7/2023 z terminem składania ofert do dnia 17.02.2023 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agnieszka Bącal Rzeszów
2. Klaudia Chrobot Rzeszów
3. Katarzyna Kołacz Borek Stary
4. Marzena Pietraszek Zaczernie
5. Anna Porada Zaczernie