Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-02-20 14:30:39


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 20.02.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze  nr 6/2023 z terminem składania ofert do dnia 13.02.2023 r.