Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-26 14:44:19


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 26.04.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 16/2022 z terminem składania ofert do dnia 15.04.2022 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Antoni Babik

Lubaczów

 

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso