Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 3

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-05-05 14:55:42


Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 04.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 15/2022 z terminem składania ofert do 15.04.2022 r.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso