Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Dróg


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-22 15:30:13


Starszy referent – Wydział Dróg


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 22.04.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Starszy referent – Wydział Dróg

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuję, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 14/2022 z terminem składania ofert do 15.04.2022 r.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso