Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-01 15:08:18


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 31.03.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

– Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuję, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 12/2022 z terminem składania ofert do 22.03.2022 r.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso