Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Jednorocznych


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-03-09 14:16:55


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Jednorocznych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 08.03.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Jednorocznych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniuo 6/2022 (z terminem składania ofert do dnia 25.02.2022).

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso