Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-03-09 15:13:56


Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 08.03.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy wpłynęła oferta, która nie spełniała wymogów formalnych ogłoszonych w naborze Nr  4/2022 z terminem składana ofert do dnia 15.02.2022 r.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso