Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-02-18 15:34:30


Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 18.02.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 1/2022 (z terminem składania ofert do 17.01.2022r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Elżbieta Porada  zam. Trzebownisko.
imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani  Elżbieta Porada spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich .

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso