Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-10-06 12:50:23


Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 RZESZÓW 

 

Specjalista - Wydział Finansowo - Księgowy 
..................................................................
nazwa stanowiska pracy 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. Wstępna analiza złożonych dokumentów wykazała, że kandydaci nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso