Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 3

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-12-13 12:47:13


Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 13.12.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 63/2022 z terminem składania ofert do dnia 12.12.2022 r.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso