Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Dróg


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-07-26 14:13:35


Referent – Wydział Dróg


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 25.07.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Dróg
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr 40/2022 (z terminem składania ofert do 15.07.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze Nr 36/2022.

Nabór Nr 40/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso